Leeftijdscategorieën:

16-25 jaar, 25-60 jaar, 60+

verantwoord medicijngebruik in het verkeer

De website www.rijveiligmetmedicijnen.nl informeert mensen over verantwoord medicijngebruik in het verkeer. Daarnaast kan iedere websitebezoeker checken of zijn of haar eigen medicijngebruik rijgevaarlijk is. Het IVM ondersteunt ook zorgverleners bij het geven van voorlichting aan de hand van een patiëntenfolder, trainingen en gastlessen.  Tijdens de trainingen leren apothekers, huisartsen en hun assistenten hoe zij patiënten optimaal kunnen voorlichten over medicijnen en de invloed daarvan in het verkeer.  Voor de patiënt is er een speciale folder beschikbaar (zie downloads)

Kijk voor meer informatie ook op www.medicijngebruik.nl.  Of deze video vanaf 10.17 minuten.